» Regulamin
Mozartkugel
Mozarttaler
Mozart czekolada
Prezenty

Kontakt

 • JAAPS Polska Sp.z.o.o

  ul. Kalwaryjska 69 lok 9
  30-504 Kraków
  NIP: 6793105724
 • E-mail:sklep@mirabell24.pl
 • Telefon883-222-889
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00
  soboty 10.00 - 14.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

Regulamin sklepu
 

Regulamin sklepu Mirabell24 .pl
(obowiązuje od 25.12.2014 r.)
§ 1
[Postanowienia ogólne]
1. Sklep internetowy „mirabell24.pl” działający pod adresem www.mirabell24.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym, za pomocą którego są sprzedawane produkty znajdujące się w jego ofercie tj. praliny, prowadzony jest przez JAAPS Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie (30-509), przy ul. Kalwaryjska  69/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakow  SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, identyfikującą się numerem
NIP  6793105724 oraz numerem REGON, 360228336 ,kapitał zakładowy 5000 zł, zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Sprzedającym.
2. Kontakt ze Sprzedawcą:
 
a) Adres pocztowy:                                                                                                                             
JAAPS  Polska Sp z o o
ul. Kalwaryjska 69/9, 30-509 Kraków
b) adres e-mail:
sklep@mirabell24.pl
c) Numer telefonu:
+48 883 222 889
 
3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Stronami umowy sprzedaży są osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym.
5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 
§ 2
[Składanie i realizacja zamówień]


 
1. Na stronach Sklepu Internetowego prezentowane są produkty fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.
2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
3. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są produktami dostępnymi. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której towar jest niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie.
4. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.
5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów oraz zmiany poszczególnych cen produktów, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen towarów nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.
7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla stron określonych w § 1, pkt 4, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
8. Łączna cena produktu z uwzględnieniem wszystkich opłat, jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem z obowiązkiem zapłaty na stronie Sklepu Internetowego.
9. Realizacja zakupu produktu przez Kupującego jest możliwa bez rejestracji lub po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto w Sklepie Internetowym.
10. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.Mirabell24.pl
24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok, jednakże sklep ma prawo wstrzymać sprzedaż w okresie letnim.
11. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdjęć.
12. Aby dokonać zamówienia wystarczy:
 • wybrać produkty, ich rodzaj oraz ilość, w zależności od danego produktu, i dodać je do koszyka,
 •  przejść do koszyka, wypełnić formularz dostawy (tj. adres dostawy, wybrać formę płatności),
 • zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz wyrazić poszczególne potwierdzenia i zgody, w tym zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego,
 • opłacić zamówienie.
Jeżeli Kupujący korzysta z kodu rabatowego powinien go wpisać w przeznaczonym do tego polu, przed momentem potwierdzenia złożenia zamówienia.
13. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. W tej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany, jeżeli podane przez niego dane tylko to umożliwią.
14. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (w formie elektronicznej), będzie stwierdzać jej datę i rodzaj oraz przedmiot zamówienia i jego cenę, a także zawierać następujące dane: dane przedsiębiorstwa, adres dostawy, sposób i koszty dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cenę towaru, cenę łącznego zamówienia,
15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku realizacji zamówień płatnych z góry – w chwili wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy. Płatności za zamówienia płatne z góry można dokonywać za pomocą:
 • Przelewu bankowego, na podane przez Sprzedawcę konto bankowe,
 • Płatności internetowej PayU.
16. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.
 
§ 3
[Warunki płatności i wysyłki towaru]


 
1. Płatność za zakupione produkty może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego:
 • Przelewu bankowego, na podane przez Sprzedawcę konto bankowe,
 • Płatności internetowej PayU.
2. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz
są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Zasady wysyłki"
pod adresem: http://www.mirabell24.pl
3. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za
pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę  w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
     
4. Od momentu zamówienia produktu, Kupujący ma czas 7 dni roboczych na jego opłacenie. W przypadku przekroczenia tego terminu, zamówienie zostanie anulowane. Przesyłka jest realizowana przez Sprzedawcę dopiero w momencie rejestracji wpływu płatności na konto Sklepu Internetowego.
5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu przyjęcia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia przez Kupującego.
6. Do każdego przesłanego towaru Sprzedawca załącza dowód zakupu w postaci. Faktury VAT
7. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.
 
§ 4
[Prawo odstąpienia od umowy]


 
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.
2. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, zgodnie  z  art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
§ 5
[Reklamacje]


 
1. Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.
4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym za pomocą adresu mailowego: sklep@mirabell24.pl lub drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa ul. Kalwaryjska 69/9 , 30-509 Krakow, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko/firmę, login, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację W zależności od rodzaju reklamowanego produktu, Kupujący może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu na adres przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego produktu w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Kupujący.
5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może złożyć reklamacje o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sklep Internetowy może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów.
9. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Kupującego.
 
§ 6
[Postanowienia końcowe]


 
1. Firma JAAPS Polska Sp z o o gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. JAAPS Polska Sp z  o o  nie udostępniają żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia. W każdej chwili przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.
2. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość, data

 
 
Imię, nazwisko i adres konsumenta

 
Nazwa przedsiębiorcy i jego adres 
 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 
 
Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy …./ umowy dostawy następujących rzeczy……. ……/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy……………………../o świadczenie następującej usługi ……….. zawartej dnia ............... 
Proszę o zwrot ceny towaru/wynagrodzenia za usługę na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

 
Z poważaniem,


 
 
 
Miejscowość, data

 
Imię, nazwisko i adres konsumenta


 
Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres
 
 
Reklamacja

 
 
Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na ………………… i została stwierdzona w dniu ………………………..
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 561 § 1 kodeksu cywilnego,  żądam usunięcia wad poprzez dokonanie wymiany rzeczy na wolną od wad.
 
W załączeniu składam kopię Faktury.
 
Z poważaniem,
 
 
 

Przejdź do strony głównej